DOMOV

NAPÃTIE.SK

Stránka napatie.sk vznikla za účelom pomôcť a zároveň poradiť ľudom, možno ich aj niečo nové naučiť. Nájdete tu stýkačové schémy, zapojenia vypínačov, domovú inštaláciu, motory, transformátory, a mnoho ďalšieho.

Majte na pamäti že elektrikár sa môže pomýliť len raz. Treba pracovať opatrne a bezpečne.

Prvá pomoc pri úraze elektrinou 

1; Vyprostenie postihnutého z dosahu elektrického prúdu: vypnutím alebo iným prerušením obvodu (skratom, preseknutím vedenia) v ktorom je postihnutý, prípadne postihnutého odtiahnúť izolovaným predmetom.

2; Zistenie stavu postihnutého (funkčnosť dýchania a srdcovej činnosti).

3; V prípade, že postihnutý nedýcha ale má hmatateľný pulz, je potrebné ihneď začať s umelým dýchaním.

4; Ak je srdcový pulz nehmatateľný, je potrebné umelé dýchanie doplniť o nepriamu masáž srdca.

5; Bezodkladne privolanie lekára (155, 112).

Všetko na tejto stránke je písané a (schémy) kreslené podľa môjho najlepšieho uváženia. Nie všetko na stránke musí byť správne podľa noriem. Za vykonávanie aktivít ktoré budete realizovať za pomoci tejto stránky nenesie stránka napatie.sk a jej majiteľ žiadnu zodpovednosť.