JEDNOSADZBOVÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

SCHÉMA ZAPOJENIA

Zapojenie obsahuje: B32 – Hlavný istič 32A, Elektromer, B25 – Istič 25A pre obvody, B10 – Istič 10A pre svetelný obvod, B16 – Istič 16A pre zásuvkový obvod, B16 – Istič 16A 3.F. pre trojfázový obvod.