MOTOR V ZAPOJENÍ DO TROJUHOLNÍKA

ZAPOJENIE SVORKOVNICE

Pred samotným spustením motora zapojeného do trojuholníka je potrebné, motor rozbehnúť na maximálne otáčky. Ak by sme motor nerozbehli ale hneď zapli tak by mohol zhorieť! Preto sa používa zapojenie HVIEZDA-TROJUHOLNÍK.