SPÍNACIE A ISTIACE PRÍSTROJE

Prepínač hviezda – trojuholník –

Prepínač reverzačný s nulovou polohou –

Istič, všeobecná značka –

Istič trojpólový –

Stykač, všeobecná značka –

Stykač trojpólový –