TN-C na TN-C-S

SCHÉMA ZAPOJENIA

Po rozdelení TN-C sa rozdelené vodiče PE a N už NESMÚ SPOJIŤ!