VYPÍNAČ Č. 1

SCHÉMA ZAPOJENIA

Používa sa na zapínanie a vypínanie jedného svietidla.

Zapojenie sa zapája pomocou vodiča s prierezom jadra 1,5mm²