VYPÍNAČ Č. 5

SCHÉMA ZAPOJENIA

Používa sa na zapínanie a vypínanie viacerých svietidiel. Nazýva sa tiež „lustrový“ alebo „sériový“ vypínač.

Zapojenie sa zapája pomocou vodiča s prierezom jadra 1,5mm²