VYPÍNAČ Č. 5A

SCHÉMA ZAPOJENIA

Používa sa na zapínanie a vypínanie viacerých svietidiel. Vo vypínači 5A je jedna páčka ako č. 1 a druhá ako č. 6.

Zapojenie sa zapája pomocou vodiča s prierezom jadra 1,5mm²