VYPÍNAČ Č. 5B

SCHÉMA ZAPOJENIA

Používa sa na zapínanie a vypínanie viacerých svietidiel z dvoch miest.

Zapojenie sa zapája pomocou vodiča s prierezom jadra 1,5mm²