VYPÍNAČ Č. 6

SCHÉMA ZAPOJENIA

Používa sa na zapínanie a vypínanie svietidiel ktoré potrebujeme zapnúť a vypnúť z dvoch miest, napríklad na schodoch. Preto sa tiež nazýva ako „schodišťák“ alebo „striedavý vypínač“. Pri tzv. šchodišťovom zapojení za používajú dva vypínače č. 6.

Zapojenie sa zapája pomocou vodiča s prierezom jadra 1,5mm²