VYPÍNAČ Č. 7

SCHÉMA ZAPOJENIA

Vypínač č. 7 sa používa stále s dvomi vypínačmi č. 6. Ak chceme ovládať svetlo zo štyroch miest, pridáme ďalší vypínač č. 7 (stále medzi 6).

Zapojenie sa zapája pomocou vodiča s prierezom jadra 1,5mm²