ZÁSUVKY A VIDLICE

Zásuvka –

Dvojitá zásuvka –

Trojitá zásuvka – alebo

Trojfázová zásuvka s vynačenými pólmi –

Zásuvka so spínačom –

Zásuvka s ochranným kontaktom –

Zásuvka s oddeľovacím transformátorom –

Zásuvka s nezámennými kontaktami –

Chránená zásuvka s viečkom –

Zásuvka s panelovou krabicou –

Blokovaná zásuvka so spínačom –

Vidlica – všeobecná značka –

Vidlica s ochranným kontaktom –

Vidlica s n pólmi –

Zásuvkové spojenie –